Kasutamistingimused

1. Kasutustingimused

1.1 Survease teenuste kasutamine on lubatud üksnes juhul, kui kasutaja nõustub kõikide Survease teenuste üldiste kasutustingimustega. Survease teenuste kasutamisel nõustute eranditult kõikide kasutustingimustega

1.2 Survease’i elektroonilised teenused on Survease poolt pakutavad teenused internetis, mis võimaldavad teenuse kasutajatel koguda ettevõtte klientidelt tagasisidet, seda analüüsida, kliendi kaebustele vastata ja teha ettevõttes parendusi. Tegemist on teenustega, mille kasutamine toimub täielikult kasutaja enda vastutusel ja Survease ei võta endale vastutust teenuse kasutamisest või selle kasutamata jätmisest tekkinud mistahes kahjude eest

1.3 Kõik teenuste kasutamisega seotud kasutajatega seotud informatsioon hoiustatakse Survease’i poolt hallatavas infosüsteemis. Survease võimaldab juurdepääsu kasutaja informatsioonile järgmistele isikutele: põhikasutajale endale, teistele sama ettevõtte töötajatele kellele põhikasutaja on andnud eelneva autoriseeringu, ning Survease’i süsteemiadministraatorile hooldustööde teostamiseks. Konto sulgemisel kasutaja poolt kustutatakse kõik kasutaja informatsioon Survease’i teenustest.

1.4 Survease jätab endale õiguse vajadusel teenuse pakkumine katkestada või lõpetada. Sellisel juhul tagab Survease juba kogutud informatsiooni säilitamist seadusega ettenähtud ajaperioodi vältel ja edastab kõik kasutajaga seotud informatsiooni kasutajale .txt või CSV faili formaadis

1.5 Survease esitab tellitud Survease teenuspaketi eest arved iga kalendrikuu viimasel päeval sama kalendrikuu sees osutatud teenuste eest. Arvete tasumise maksetähtaeg on 14 päeva.

1.6 Survease’i teenus ei sisalda teenuse kasutamiseks vajalikke seadmeid ega kata kolmandate osapoolte (nt pangateenuste, andmehoidla teenused jm) kulusid.

1.7 Kasutaja vastutab oma konto ligipääsuandmete konfidentsiaalsuse säilitamise eest ning on kohustatud Survease’i koheselt teavitama, kui tekib kahtlus, et seda on kuritarvitatud.

1.8 Survease ei taga ja ei vastuta kasutaja riistvara ja/või selle kasutamiseks loodud eritarkvarade sobimatuse eest Survease’i teenusega.

1.9 Igal kasutajal on juurdepääs ainult endaga seotud ettevõtte andmetele

1.10 Kasutades Survease’i teenust nõustuvad kasutajad kõikide Survease’i veebiteenuste kasutustingimustega. Aeg-ajalt võib ette tulla, et teenuse arenedes ja muutudes parandatakse või täiendatakse ka kasutustingimusi – sel juhul lisandub kasutustingimuste lingile alati märge viimaste uuenduste kuupäevaga. Jätkuvat teenuse kasutamist kliendi poolt loeme nende tingimustega nõustumiseks.

2. Privaatsus

2. 1 Survease jätab endale õiguse kasutada kasutajate poolt esitatud andmeid ja nende teenuse kasutamise ajalugu, eesmärgiga teenust arendada Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest lähtuvalt, mis põhineb Euroopa Liidu direktiivil EÜ 95/46. Survease ei jaga kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele

2.2 Survease’il on õigus teha teenuse kasutamiseks vajalikule tarkvarale versiooniuuendusi. Uuenduste eesmärk on Survease’i poolt pakutavat tarkvara parandada, täiustada ja edasi arendada ning need võivad aeg-ajalt olla programmivigade paranduste, täiustatud funktsioonide, uute tarkvaramoodulite ja täiesti uute versioonide vormis. Survease kui Survease’i tarkvara arendaja ei vastuta võimalike tarkvara kasutamisest või kasutamata jätmisest tekkinud kahjude ja/või saamata jäänud tulu eest. Survease ei garanteeri, et Survease’i tarkvaras ei esine vigu või seda, et see töötab tõrgeteta. Survease’il on õigus lõpetada Survease’i tarkvarale versiooniuuenduste pakkumine teavitades sellest kasutajaid Survease’i kodulehekülje www.survease.com vahendusel.

3. Turvalisus

3.1 Kuna teie andmete turvalisus on meile oluline, kaitseme kõiki dokumente ja klientide omavahelist suhtlust 256-bitise SSL-krüpteeringuga. Kasutajate dokumendid on hoiustatud SAS-70 tüüp 2 tasemel sertifitseeritud andmekeskuses krüpteeritud kujul.

4. Õiguslik vastutus

4.1 Survease teenuse kasutaja vastutab täielikult klientide e-postile saadetavate küsitlus e-kirjade e-posti aadresside kasutamise õiguslikuse eest

5. Tühistamine ja ülesütlemine

5.1 Kasutaja võib lepingust taganeda kolmekümne päeva jooksul põhjust avaldamata. Tähtaeg algab lepingu sõlmimise päevast.

5.2 Teenusest loobumise tähtaega hakatakse lugema hetkest kui ametlik soov lepingust taganeda on jõudnud Survease’ni. Teenusest loobumise teade tuleb saata aadressile support@survease.io

5.3 Kui kasutaja lepingust taganeb, tuleb kasutajale tema poolt lepingu alusel tasutu tagastada mitte hiljem kui kolmekümne päeva jooksul taganemise teate jõudmisest Survease’ni

5.4 Kasutaja võib lepingu igal ajal üles öelda ilma kohustuseta põhjendada ülesütlemist, saates kolmekümne päevase ülesütlemise teate

7. Autoriõigus, postitused ja kolmanda osapoole sisu

7.1 Survease kaubamärk ja tarkvara on kaitstud autoriõiguse seadusega. Tarkvara kopeerimine või levitamine on keelatud nii tervikuna, osadena kui ka modifitseeritud kujul. Survease tarkvara on saadaval ka nn. white lable tootena. Edasiseks informatsiooniks palun võtke meiega ühendust aadressil support@survease.org.

7.2 Survease’i kontot võib soovi korral siduda kasutaja LinkedIn’i, Facebook’i, TripAdvisori, Google+ ja Twitter’i kontodega ja kasutajal on õigus postitada neisse suhtlusvõrgustikesse teavet seoses oma tegevustega Survease’is ning jagada nende ettevõtte kohta kogutud tagasisidet. Survease ei vastuta kasutajate või kolmandate osapoolte poolt loodud sisu eest, ei oma selle üle kontrolli ega saa tagada selles sisalduva info paikapidavust, kvaliteeti või terviklikkust.

7.3 Survease’i portaalis saavad kasutaja kliendid jätta kasutaja toote/teenuse kohtat vabas vormis kommentaare. Survease ei vastuta postituste sisu eest, nende vastavust heale tavale või õigusnormidele