Hotelli klientide
rahulolu uuring

Saa tagasisidet kõigilt hotelli klientidelt

KÜSI DEMO

Survease hotelide jaoks

Hotelli klientide rahulolu uuring

Saa tagasisidet kõigilt hotelli klientidelt

Survease on liidestatud Teie hotellihaldus tarkvaraga, tuvastab automaatselt hotelli külastajate e-posti aadressid ja saadab neile peale hotellist lahkumist tagasiside küsimustiku. Kõik vastused salvestatakse ja segmenteeritakse, kokkuvõtvad raportid saadetakse Teile iga päev e-postiga.

Survease tarkvara võimaldab suhelda klientidega otse, viia muudatused kiirelt ellu ja arendada oma hotelli teenuseid.

Tutvu Survease teiste funktsioonidega »

KÜSI DEMO

Hotelli reitingu tõstmine TripAdvisor’is

Paneme hotellikülastajad Teie heaks tööle

Kogutud tagasiside põhjal leiab tarkvara need rahulolevad kliendid kes kõige tõenäolisemalt jagaks enda meeldivat kogemust ka TripAdvisor’is. Tarkvara saadab just neile klientidele sellekohased kirjad. Nii suunatakse TripAdvisor’isse sinu hotelli suurimad soovitajad.


Meie kogemuse põhjal jõuavad sageli TripAdvisorisse need kliendid kes millegagi hotellis rahule ei jäänud ja kiidusõnu kohtab seetõttu pigem harva. Survease tarkvara kindlustab selle, et arvustust tulevad kirjutama ka need kliendid kes muidu oleksid selle pigem tegemata jätnud.

Meie platvorm alustab sellest, et hotellikogemuse kohta küsitakse tagasisidet kõigilt hotellist lahkunutelt klientidelt. Kogutud tagasiside põhjal leiab tarkvara need rahulolevad kliendid kes kõige tõenäolisemalt jagaks enda meeldivat kogemust ka TripAdvisor’is. Süsteem saadab automaatselt just neile klientidele sellekohased kirjad. Nii suunatakse TripAdvisor’isse sinu hotelli suurimad soovitajad.

Töötajate motiveerimine

Kiidusõnad meeldivad kõigile

Jaga kogutud positiivset tagasisidet oma hotelli töötajatega ja tõsta seeläbi nende motivatsiooni. Soovitame jagada hotelli kohta kirjutatud tagasisidet nii paljude töötajatega kui võimalik, juhtidest toateenijateni.


Jaga kogutud positiivset tagasisidet oma hotelli töötajatega ja tõsta seeläbi nende motivatsiooni.

Sageli jätavad TripAdvisori sarnastesse portaalidesse tagasisidet need külalised, kellel on millegi üle kaevata ja positiivsed klientide kogemused hotellitöötajateni ei jõuagi. Meie pro-aktiivne tagasiside küsimine tagab selle, et saate ka heade kogemustega klientidelt vahetut tagasisidet. Soovitame jagada hotelli kohta kirjutatud tagasisidet nii paljude töötajatega kui võimalik, juhtidest toateenijateni.

Või seo tagasiside tulemused töötajate boonussüsteemiga.

Ainult 5 minutit päevas

Suurema osa tööst teeb ära nutikas tarkvara

Leiame et tagasisidest ülevaate saamine peaks olema võimalikult lihtne ja võtma nii vähe aega kui võimalik. Survease tarkvara ülevaatlik töölaud tagab selle, et tagasiside analüüs ei võta teie väärtuslikust ajast rohkem kui 5 minutit päevas.


Leiame et tagasisidest ülevaate saamine peaks olema võimalikult lihtne ja võtma nii vähe aega kui võimalik.

Survease tarkvara ülevaatlik töölaud tagab selle, et tagasiside analüüs ei võta teie väärtuslikust ajast rohkem kui 5 minutit päevas. Andmed, raportid, tagasiside, suhtlus klientidega, küsimustikud ja kogu analüüs on esipaneelil olemas. Sisened programmi ja näed kohe kõige tähtsamaid näidikuid. Ei ühtki lisaklikki

Telli tasuta demo!

Sinu kliendid teavad vastuseid. Alusta nende kuulamisega.

Meid usaldavad